Приликом оснивања предузећа многе ставке се претходно морају обрадити пре него што се приступи са регистрацијом код званичног регистратора а касније даље радње код органа Пореске управе.

Свесни смо да на тржишту постоје услуге регистриција предузећа за примамљиве износе али пре него што се одлучите на такав корак саветујемо вам да прво размислите о томе какве бисте проблеме могли да имате уколико се нешто лоше одради у самом процесу регистрације.

Рецимо:
 • да ли вам је пружалац услуга обезбедио комплетан сет стартне дикументације
 • да ли су вам у оснивачком акту наведене све неопходне ставке па чак и оне које обично нису дате као репрезентативан пример на државним порталима
 • да ли су при изради оснивачког акта учествовали и правник и професионални рачуновођа
 • да ли су унапред предвиђени практични недостаци из праксе
 • да ли процес регистрације укључује и додатне неопходне услуге
 • итд ...
 • Пре него што приступимо са процесом регистрације и преузмемо од клијента неопходну документацију, најпре морамо да прикупимо неопходне информације на основу којих доносимо најповољније решење. Захваљујући напредној интернет технологији и експедитивној курирској служби на веома брз и једноставан начин имамо могућност да извршимо процес регистрације привредног друштва у Агенцији за привредне регистре. Осим датих информација путем телефона или електронске поште, потребно је још да добијемо пуномоћје и фотокопију личних карти оснивача и директора.

  За било какве недоумице можете нас контактирати путем телефона или електронске поште.

  Агенција за књиговодствене и рачуноводствене послове ДИНАР С.