Београд је за нашу агенцију веома важан град. У њему обављају делатност већина наших клијената. У питању су реномирана привредна друштва и предузетници.

Наш главни град се доста разликује од осталих градова по Србији. Такорећи, брже се живи и ради. Захваљујући информационим технологијама и ту препреку смо успели да савладамо. Омогућавамо нашим клијентима квалитетну услугу штедећи им време. Потребу за сувишним сусретима и састанцима свели смо на минимум. Сву неопходну документацију уредно достављамо и преузимамо, пореске пријаве подносимо не јурећи законског заступника за потписе и сл.

Зрмањска 6, 11030 Београд

+381 11 406 79 61

Агенција за књиговодствене и рачуноводствене послове ДИНАР С.